Khamis, 7 Jun 2012

MatahariFirman Allah dalam al-Quran:
dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”- Surah Yasin ayat 38.


Matahari adalah bintang dan bukan planet. Matahari adalah satu daripada lebih 100 bilion bintang. Matahari adalah pusat bagi Sistem Suria. Ianya merupakan bola gas amat besar dan panas dan berlakunya tindakbalas nuklear yang mana membekalkan cahaya dan haba kepada Bumi. Matahari adalah jirim paling besar dalam Sistem Suria kita dan ia adalah lebih kurang 98 % daripada jumlah jisim dalam Sistem Suria.
(‘The Sun is a star and not planet. The Sun is only one of over more than 100 billion stars. The Sun is located at the centre of the Solar System. It is a huge, spinning ball of hot gas and nuclear reactions that lights up the Earth and provides us with heat. The Sun is the largest mass in our Solar System and contains approximately 98% of the total solar system mass.’)

Matahari adalah bintang pada pertengahan umur, bermaksud ia sekarang berada pada pertengahan hidupnya. Bintang seperti Matahari memancar selama sembilan atau sepuluh bilion tahun.Matahari terbentuk lebih empat setengah billion tahun yang lalu daripada awan gas dan debu yang amat luas tanpa graviti. Bahan pada pusat awan telah memampat dan ia menjadi panas untuk menyala pelakuran nuklear.
(‘The Sun is now a middle-aged star, meaning it is at about the middle of its life. Stars like the Sun shine for nine to ten billion years. The Sun formed over four and a half billion years ago from the gravitational collapse of a vast cloud of gas and dust. Material in the centre of the cloud was squeezed so tightly that it became hot enough to ignite nuclear fusion.’)

Matahari kelihatan lebih besar dan terang daripada bintang – bintang yang lain kerana Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan Bumi.
(‘The Sun looks bigger and brighter than all the other stars because it is the closest star to the Earth.’)

Bintang adalah jasad di angkasa lepas yang memancarkan cahayanya sendiri; jasad yang lain hanya memantulkan cahaya bintang yang paling dekat. Bulan Bumi memantulkan cahaya Matahari ke Bumi.
(‘A star is the only body in space that emits its own light; everything else reflects light from the closest star. The Earth’s Moon reflects the light of the Sun.’)

Bintang mempunyai ciri – ciri yang berbeza – beza, antaranya ialah kedudukan mereka, pergerakan, saiz, jisim, kandungan kimia dan suhu. Tidak ada dua bintang yang serupa. Mengenai saiz bintang, mereka mempunyai diameter sekecil – kecil 7,000 batu, atau sebesar – besar 900 bilion batu. Bilangan bintang yang membentuk cakerawala melebihi satu billion.
(‘A star has many different characteristics, such as their position, motion, size, mass, chemical ingredients and temperature. No two stars are exactly alike. About their size, they can be as small as 7,000 miles in diameters, or as large as 900 billion miles in diameter. The number of stars in the known Universe exceeds one billion.’)

Bintang yang amat besar boleh jadi 400 kali lebih besar daripada Matahari kita, yang mana diameternya sentiasa berjuta – juta batu. Matahari mempunyai paksi yang condong.
(‘A supergiant star can get to be 400 times larger than our Sun, which is almost a million miles in diameter. The Sun is tilted.’)

Melihat Matahari secara terus boleh merosakkan mata secara kekal kerana ia sungguh terang. Sebutir bintang memancarkan cahaya dan haba. Semakin besar bintang, semakin meningkat suhunya.
(‘Looking directly at the Sun can permanently damage your eyes because it is so bright. A star mostly gives off light and heat. The larger the star, the hotter its temperature.’)


Bumi ditunjuk untuk perbandingan saiz (‘Earth shown for size comparison’)

Diameter Matahari adalah lebih kurang 870,000 batu (1,400,000 kilometer). Itu adalah lebih kurang 109 kali saiz Bumi. Diameter Bumi ialah 7926 batu (12756 kilometer).
(‘The diameter of the Sun is about 870,000 miles (1,400,000 kilometres). This is about 109 times the size of the Earth. The diameter of the Earth is 7926 miles (12756 km).’)

Matahari adalah 333,000 kali lebih berat daripada Bumi. Ini bermakna jika anda meletakkan Matahari di atas penimbang, anda memerlukan 333,000 objek yang mempunyai berat yang sama dengan Bumi pada sebelah yang satu lagi untuk mencapai keseimbangan.
(‘The Sun is 333,000 times heavier than the Earth. That means if you put the Sun on a scale, you would need 333,000 objects that weigh as much as the Earth on the other side to make it balance.’)

Matahari, jarak garisan khatulistiwanya ialah 2 720 984 batu (4,379,000 kilometer). Itu adalah 109 kali jarak garisan khatulistiwa Bumi. Jarak garisan khatulistiwa Bumi ialah 24,902 batu (40,075 kilometer).
(‘The Sun is 2,720,984 miles (4,379,000 kilometres) at its circumference equator. That is about 109 times the distance around the Earth's equator. The circumference of the earth at the equator is 24,902 miles (40,075 kilometers).’)

Jarak purata Matahari dengan Bumi adalah 92,580,000 batu (149,000,000 kilometer). Jarak antara Matahari dengan Bumi adalah 400 kali daripada jarak antara Bumi dengan Bulan.
(‘The average distance from the Sun to the Earth is 92,580,000 million miles (149,000,000 kilometres). The distance of the Sun from the Earth is 400 times the distance of the Earth from the Moon.’)

Jika Matahari itu berongga, ia boleh memuatkan sebanyak lebih satu juta Bumi di dalamnya.
(‘If the Sun was hollow, it could fit over one million Earths inside the Sun.’)

Cahaya daripada Matahari mengambil masa lebih kurang 8 minit untuk sampai ke Bumi, atau dengan lebih tepat 8 minit 20 saat pada kelajuan cahaya.
(‘Light from the sun takes roughly 8 minutes to reach the earth, or more accurately is 8 minutes, 20 seconds at the speed of light.’)

Matahari juga berputar. Tempoh ia berputar pada garisan Khatulistiwanya ialah 26.8 hari dan tempoh ia berputar pada bahagian kutubnya ialah 36 hari. Ia dilihat seperti bintang - bintang berada di kedudukan yang sama setiap malam, setiap tahun, tetapi sebenarnya bintang – bintang itu bergerak sepanjang masa.
(‘The Sun rotates, too. It rotates every 25-36 days. Rotation Period at Equator is 26.8 days and Rotation Period at Poles is 36 days. It seems as if stars always stay in the same position night after night, year after year, but they actually do move over time.’)

Tanpa Matahari, Bumi tidak boleh menyokong kehidupan.Matahari membekalkan haba dan cahaya yang diperlukan oleh Bumi untuk menyokong kehidupan.
(‘Without the Sun, Earth could not support life. The Sun gives off heat and light that the Earth needs to support life (us).’)

Jika anda tinggal di Matahari, dan anda membina sebuah kapal angkasa, ia perlu bergerak lebih 618.2 kilometer sesaat untuk melepaskan diri daripada tarikan graviti Matahari.
(‘If you lived on the Sun, and you built a spacecraft, it would have to go over 618.2 kilometers per second to escape the Sun’s gravitational pull.’)

Sains Tahun 6: Roda dan GandarRoda dan Gandar adalah mesin ringkas yang terdiri daripada dua objek yang berbentuk bulatan yang berlainan saiz yang mana kedua – duanya bercantum antara satu sama lain. Roda bersaiz lebih besar. Ia memutarkan objek yang lebih kecil atau sebatang rod yang dinamakan sebagai Gandar.
(‘A wheel and axle is a simple machine made up of two circular objects of different sizes attached to each other. The wheel is the larger object. It turns about a smaller object or a rod called an axle.’)

Roda dan gandar membantu kita mengangkat atau menggerakkan objek dengan mudah.
(‘The wheel and axle help us to carry or move heavy objects easily.’)

Apabila roda dalam roda dan gandar ini diputarkan, ia akan memutarkan gandar dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, apabila anda memutarkan pemegang pada pemutar skru, bahagian hujung yang masuk ke dalam kepala skru juga akan berputar pada masa yang sama.
(‘When the wheel in a wheel and axle machine is turned, so is the axle, and vice versa. For example, when you turn the handle of a screwdriver, the edge that fits into the screw head turns at the same time.’)

Disebabkan roda adalah lebih besar daripada gandar, ia sentiasa bergerak pada jarak yang lebih jauh berbanding gandar. Daya yang dikenakan pada roda akan digandakan apabila ia dipindahkan pada gandar, yang mana gandar melalui jarak yang lebih dekat berbanding roda.
(‘Because the wheel is larger than the axle, it always moves through a greater distance than the axle. A force applied to the wheel is multiplied when it is transferred to the axle, which travels a shorter distance than the wheel.’)

Beberapa contoh alat yang menggunakan prinsip roda dan gandar ialah tombol pintu, pemutar skru, stereng kereta, roda dan gandar pada perigi, kepala paip, pembuka nat tayar kereta dan pengasah pensil.
(‘Some examples of the wheel and axle include a door knob, a screwdriver, a water wheel, the steering wheel of an automobile, the crank used to raise a bucket of water from a well, water tap, car wheel brace and pencil sharpener.’)

Mari kita menghafal al-Quran