Selasa, 30 November 2010

Faraidh

Soalan :

Dengan penuh hormat dan takzim sukacita kaola memohon penjelasan  mengenai hukum fara'idh mengenai perkara tersebut di bawah:

1. Apakah makna 'hukum fara 'idh'?

11. Apakah hukumnya bagi seorang yang tidak menjalankan hukum fara'idh?